Urodziła się w 1933 w Wilnie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła studia w dwuletnim Instytucie Nauczycielskim. Następnie kontynuowała naukę w Instytucie Pedagogicznym, który ukończyła po trzech latach. Dostała skierowanie do pracy w szkole w miejscowości Suderwy. Pełniła tam funkcję inspektora do zarządzania sprawami naukowymi. W późniejszych latach wykładała historię Polski w Instytucie Pedagogicznym. Przez 42 lata pracowała w szkole. Jest autorką podręcznika „Historia Polski dla klasy IV”.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0123
data nagrania: 19.09.2006
długość nagrania: 01:41:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Sidor Mateusz
Arońska Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0123_Arońska_Maria_01
Opis sytuacji szkolnictwa polskiego na Litwie w czasie II wojny światowej i po 1945 roku; próby rusyfikacji młodzieży po wojnie;

[00:05:00, 01]
Reakcje uczniów na postępujący proces sowietyzacji; obserwacje dotyczące zmian w szkolnictwie po wojnie;

[00:10, 01, do końca]
Lekcje prowadzone w języku rosyjskim - reakcje uczniów; przykłady sowietyzacji szkolnictwa; postawy uczniów i nauczycieli;

[00:00:00] AHM_PnW_0123_Arońska_Maria_02
Szkolnictwo wyższe;

Praca nauczycielki; nastroje panujące wśród polskich uczniów; podtrzymywanie języka polskiego i tradycji;

[00:15:00, 02]
Organizowanie wycieczek szkolnych; zwiedzanie Wilna z uczniami;

[00:20:00, 01]
Praca nauczycielki; warunki pracy i wpływ sytuacji politycznej na nauczanie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl