Urodziła się w 1930 roku w Nowej Wilejce koło Wilna. Miała trzy siostry. Ojciec pracował w fabryce drożdży, matka była gospodynią domową. W 1937 roku Eulalia Akinis rozpoczęła naukę w szkole powszechnej. Po wybuchu II wojny światowej i zlikwidowaniu polskiej szkoły kontynuowała naukę w placówce, w której zajęcia odbywały się w języku litewskim. Po dwóch latach przeniosła się do nowo otwartej polskiej szkoły. W 1947 roku przeniesiono ją do szkoły rosyjskiej, którą ukończyła w 1949 roku. Następnie rozpoczęła studia polonistyczne w Instytucie Nauczycielskim w Mickunach. Po roku przeniosła się do Instytutu Nauczycielskiego w Syrkomli, a po kolejnym do Instytutu w Nowej Wilejce. W 1951 roku wyszła za mąż. Przez 35 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Mieszkała w Nowej Wilejce.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0121
data nagrania: 19.09.2006
długość nagrania: 00:46:00
kraj: Litwa
miejscowość: Nowa Wilejka (Naujoji Vilnia)
autor nagrania: Akinis Eulalia
Knyt Agnieszka
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0121_01
Rodzina Eulalii Akinis; wybuch wojny i przerwanie nauki w szkole; ukończenie szkoły po wojnie;

[00:05:00, 01]
Ukończenie Instytutu Nauczycielskiego; wyjście za mąż; kontynuacja nauki w trybie zaocznym;

[00:10:00, 01]
Przejście na emeryturę; kontynuacja pracy nauczycielki;

[00:15:00, 01]
Nauczyciele i dyrektorzy ze szkoły;

[00:20:00, 01]
Wyjazdy do Polski na kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe; Kariera nauczycielki – ulubione elementy pracy;

[00:25:00, 01]
Znajomość języka litewskiego i rosyjskiego wśród dzieci;

[00:30:00, 01]
Organizowanie wycieczek szkolnych; otrzymanie kwiatów od ucznia;

[00:35:00, 01]
Śmierć Stalina; wyjazdy Polaków z Litwy; pierwsze bombardowania po wybuchu wojny;

[00:40:00, 01]
Warunki życia codziennego przed i po wojnie; deportacje Polaków w czasie wojny.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl