Urodził się 30 maja 1931 we wsi Tokarzyszki (woj. nowogródzkie) w rodzinie rolniczej. W 1938 roku poszedł do pierwszej klasy szkoły polskiej, we wrześniu 1939 roku zaczął uczęszczać do pierwszej klasy szkoły sowieckiej. W 1953 roku ukończył białoruską średnią szkołę w Juraciszkach i dostał się do Akademii Rolniczej w Gorkach, którą skończył w 1958 roku z dyplomem inżyniera hydrotechnika. Przez następne 14 lat pracował w budownictwie melioracyjnym, potem przeniósł się do kołchozu we wsi Małejkowszczyzna (rej. lidzki), gdzie pracował w budownictwie wiejskim, wybudował swój dom w tej że wsi. W 1991 roku przeszedł na emeryturę. Od 1988 roku aktywnie działał na rzecz odrodzenia polskości na Białorusi.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0099
data nagrania: 30.12.2006
długość nagrania: 03:10:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Majejkowszczyzna (Małejkauszczyna)
autor nagrania: Dowlaszewicz Irena
Uszakiewicz Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0099_Uszakiewicz_Stanisław_01
Wspomnienia z dzieciństwa; służba wojskowa ojca: żołnierz 70 pułku piechoty w Lidzie i Korpusu Ochrony Pogranicza;

[00:05:00, 01]
Wspomnienie z opowiadań ojca o propagandach i dywersjach Sowietów na polsko-rosyjskiej granicy;

[00:10:00, 01]
Rok 1940 i wywózki miejscowej inteligencji na Syberię;

[00:10:00, 01]
Wkroczenie Sowietów; życie codzienne za czasów sowieckiej okupacji

[00:00:00] AHM_PnW_0099_Uszakiewicz_Stanisław_02
Okupacja niemiecka; spotkania z Niemcami; opis domu rodzinnego;

[00:05:00, 02]
Działalność partyzantki sowieckiej w Puszczy Nalibockiej; rabunki miejscowej ludności NKWD zza linii frontu;

[00:10:00, 02]
Czyszczenie przez „Morozowców” partyzantów sowieckich; budowanie przez partyzantów linii frontu (bunkrów);

[00:15:00, 02]
Ucieczka przed Niemcami; bombardowanie wsi przez Niemców.

[00:00:00] AHM_PnW_0099_Uszakiewicz_Stanisław_03
Nauka w szkole, studia wyższe na Akademii Rolniczej w Gorkach woj. Mohilewskiego;

[00:05:00, 03]
Praca zawodowa; wspomnienie o wigilii w czasie wojny;

[00:10:00, 03]
Powstawanie kołchozów na Białorusi w latach 50.;

[00:15:00, 03]
Walka o zachowanie polskiej narodowości; mniejszość polska na Białorusi;

[00:00:00] AHM_PnW_0099_Uszakiewicz_Stanisław_04
Wspomnienia z dnia 17 września 1939 roku; rodzice i rodzeństwo;

[00:05:00, 04]
Praca społeczna na rzecz odrodzenia polskości na Białorusi (rok 1988 i pierwsze inicjatywy: muzeum pamięci Ignacego Domejki, odnowienie groby nieznanego żołnierza);

[00:10:00, 04]
Praca zawodowa w budownictwie melioracyjnym, budownictwo wiejskie w kołchozie; przejście na emeryturę.